เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

274598
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
421
405
826
270011
15841
21290
274598

Your IP: 3.236.51.151
2021-10-25 18:33

Home

เทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีคนต่างด้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

                    ด้วยคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย เพื่อพิจารณาคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ยื่นคำร้องฯ ที่พบประวัติการกระทำความผิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ มีความประพฤติดีและไม่เคยรับโทษคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ กรณีได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี     นับถึงวันที่ยื่นคำร้องและหากผู้ยื่นคำร้องฯ ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก แต่ให้รอการลงโทษก็ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับโทษจำคุก แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความประพฤติของผู้ยื่นคำร้องเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นคำร้อง ฯ เพื่อแสดงว่า ไม่มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นฐานในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

                    เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง      ที่มีคนต่างด้าวในความดูแลที่มีความประสงค์จะขอสัญชาติและขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5864

 

...................................

 

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อ...

Read more

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอ...

Read more

ต้อนรับฮารีรายอ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

มอบรางวัลแก่ จนท ที่ทำงานดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเม...

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันนี้(3 พฤษภาคม 2564) เทศบาลเมื...

Read more

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิ...

Read more

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form