เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

274511
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
334
405
739
270011
15754
21290
274511

Your IP: 3.236.51.151
2021-10-25 16:39

Home

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครฯ จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษี

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2 ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดไว้

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีครั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2561, 2562 และ 2563 โดยหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2. สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีของกรมสรรพากร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรณีหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวข้างต้นสูญหาย ให้ติดต่อสรรพากรอำเภอหรือสรรพากรพื้นที่ที่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) เพื่อขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษี

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รายใดเป็นผู้ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะเสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2

 

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อ...

Read more

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอ...

Read more

ต้อนรับฮารีรายอ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

มอบรางวัลแก่ จนท ที่ทำงานดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเม...

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันนี้(3 พฤษภาคม 2564) เทศบาลเมื...

Read more

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิ...

Read more

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form