จ้างปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณอาคาร 30 คูหาและวงเวียนหาดนราทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม