จ้างเหมาบริการเพื่อดูแล รักษาความปลอดภัยศูนย์เครื่องจักรกล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) อาคาร ๓๐ คูหา พลับพลาที่ประทับและท่าพระยาสาย

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม