เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

255505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
150
1420
4632
247201
18038
29305
255505

Your IP: 35.172.203.87
2021-09-24 01:43

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

              จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการ ตลอดจนใช้ในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่างๆ เช่น โครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พบว่าบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีชื่อในทะเบียนบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรครั้งแรกภายในกำหนด 60 วัน ตามกฎหมาย และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้มีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายสำหรับใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนและได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐและเอกชน

               สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)เช่น เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางสามารถมาทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5864

 

...................................

 

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อ...

Read more

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอ...

Read more

ต้อนรับฮารีรายอ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

มอบรางวัลแก่ จนท ที่ทำงานดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเม...

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันนี้(3 พฤษภาคม 2564) เทศบาลเมื...

Read more

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิ...

Read more

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form