เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

024692
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
22
162
396
23485
4092
7541
24692

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-30 02:41

เทศบาลเมืองนราธิวาส

สภาฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี 2564

 

          สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนางสมพร   แป้นคง  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  ประจำปี 2562  เมื่อวันอังคารที่ 27  สิงหาคม  2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

          ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลโดย นายธนาวิทย์    ไชยานุพงศ์    นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยได้ประมาณการรายรับ ไว้ทั้งสิ้น  536,243,500 บาท  แยกเป็นประมาณการรายรับทั่วไป รวม 486,807,000 บาท ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง รวม 1,433,500  บาท ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล   รวม 48,003,000   บาท   ส่วนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  รวม 515,976,800 บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  รวม  486,807,000  บาท  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   รวม   29,169,800    บาท   แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  รวม 1,433,500 บาทและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  รวม  27,736,300 บาท

        ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่  หลังจากนั้นสภาเทศบาลจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ดังกล่าวต่อไป 

 

  

 

ภาพกิจกรรม

This module needs the JoomGallery 2.0 or above

แลนด์มาร์ค…

หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ...

Read more

นายกฯมอบถุ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิ...

Read more

ลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวา...

Read more

...

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการประเมินผ...

Read more

...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...

Read more

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ท...

Read more