เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

024835
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
165
162
539
23485
4235
7541
24835

Your IP: 3.216.28.250
2020-09-30 15:40

เทศบาลเมืองนราธิวาส

แผนพ่นหมอกควัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค
โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐8.0๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.๐๐ - 15.0๐ น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

1กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนชายทะเล

- ชุมชนชายทะเล

ชุดที่ 2

- ชุมชนท่าเรือ 2000

- ชุมชนท่าเรือ 2000

2 กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนตลาดเก่า

- ชุมชนตลาดเก่า

ชุดที่ 2

- ชุมชนกาแลตาแป

- เส้นทางหลังมัสยิดปากีสถาน

- ชุมชนกาแลตาแป

- เส้นทางหลังมัสยิดปากีสถาน

3กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์

- ชุมชนเมาะสือแม

ชุดที่ 2

- ชุมชนเมาะสือแม

- ชุมชนพนาสณฑ์

4กรกฎาคม  2563

ชุดที่ 1

- ชุมชนพนาสณฑ์

- ชุมชนบือตง

ชุดที่ 2

- ชุมชนบือตง

- ชุมชนกำปงปายง

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและเข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน  หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็น

ไปตามความต้องการของชุมชนได้กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

 

.......................................... 

 

  

 

ภาพกิจกรรม

This module needs the JoomGallery 2.0 or above

แลนด์มาร์ค…

หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ...

Read more

นายกฯมอบถุ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิ...

Read more

ลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวา...

Read more

...

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการประเมินผ...

Read more

...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...

Read more

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ท...

Read more