Top Manu

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

010027
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
159
79
407
8773
1596
4391
10027

Your IP: 18.208.126.130
2020-07-14 22:54

เทศบาลเมืองนราธิวาส

กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายตรง

          ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ    รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันที่ทำการก่อนวันหยุดนั้น
          เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี/ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อทราบสถานะปัจจุบันทางบัญชี ซึ่งหากผู้สูงอายุ หรือผู้พิการรายใดที่เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีหรือความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงินเบี้ยยังชีพ ให้ดำเนินการแจ้งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส     ทุกวันในเวลาราชการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่อไป

 

 

  

 

แลนด์มาร์ค…

หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ...

Read more

นายกฯมอบถุ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิ...

Read more

ลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวา...

Read more

...

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการประเมินผ...

Read more

...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...

Read more

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ท...

Read more