Top Manu

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

010024
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
156
79
404
8773
1593
4391
10024

Your IP: 18.208.126.130
2020-07-14 22:44

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ฉบับเก่าโดยสรุปการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดังนี้

          ผู้เสียภาษี  คือ  เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  เจ้าของห้องชุด  ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือทำ ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

          ฐานภาษี:คำนวณจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

          ผู้จัดเก็บภาษี:  เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา 

สำหรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องชำระภาษีประจำปีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประเมินภาษีและแจ้งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 และต้องชำระภาษีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประกาศให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางนาคได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่าข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ทันที    นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาสในวันและเวลาราชการ หรือท่านสามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ ณ สำนักงานเทศบาล เมืองนราธิวาส หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังเทศบาลเมืองนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 073 511 048 ต่อ 303 

 

  

 

แลนด์มาร์ค…

หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ...

Read more

นายกฯมอบถุ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิ...

Read more

ลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวา...

Read more

...

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการประเมินผ...

Read more

...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...

Read more

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ท...

Read more