เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

274560
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
383
405
788
270011
15803
21290
274560

Your IP: 3.236.51.151
2021-10-25 17:40

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

                 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย
กำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยกำหนดปฏิบัติงานช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ –  ๐8.0๐ น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.  ตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

ชุดที่

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

11 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 4

- โรงเรียนเทศบาล 4

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

- โรงเรียนเทศบาล 1

- ศูนย์เด็กเล็กนราธิวาส

12 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

- โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

- โรงเรียนเทศบาล 2

13 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 6

- โรงเรียนเทศบาล 6

ชุดที่ 2

- โรงเรียนเทศบาล 3

- โรงเรียนเทศบาล 3

14 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- โรงเรียนเทศบาล 5

- โรงเรียนเทศบาล 5

ชุดที่ 2

- โรงเรียนสวนสวรรค์

- โรงเรียนสวนสวรรค์

15 พฤษภาคม 2564

ชุดที่ 1

- บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส

- บ้านพักนายอำเภอ

- บ้านพักผู้พิพากษา

- สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

- สนามกีฬา

- โรงยิม

 

ชุดที่ 2

 

- ถนนบายพาส

- ร้านขายต้นไม้สามแยก กศน.

- ร้านขายต้นไม้นราการ์เด้นท์

  • กรณีการพ่นหมอกควันภายในชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน นั้น ขอให้ประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานและ

เข้าชี้จุดที่จะพ่นหมอกควัน หากไม่ได้รับการประสานจากประธานชุมชน จะทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ได้กรณีฝนตกเจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงาน

..........................................

จังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………….

             ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งการกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุและหน่วยทดสอบวัสดุครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยแบ่งเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน 14 ศูนย์ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี นครราชสีมา อุบลราธานี สกลนคร อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดสงขลา ส่วน 63 จังหวัดที่เหลือได้จัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบวัสดุให้บริการงานบริการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

             จังหวัดนราธิวาสจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจทดสอบคุณภาพของวัสดุการก่อสร้างสามารถเข้ารับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 5079

 

...................................

กิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

…………

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร เพื่อสร้างกลไกการเรียกเก็บคืนขยะมูลฝอย  และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ  ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

สถานที่

5 พฤษภาคม 2564

มัสยิดกำปงปายง

6 พฤษภาคม 2564

มัสยิดยะกัง 1

12 พฤษภาคม 2564

ปากซอยรอฮิมพัฒนา (บือตง)

13 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนมัดยามัน

27 พฤษภาคม 2564

ที่ทำการชุมชนบางนาค

          เทศบาล ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ  และนำไปขายได้ตามจุดที่กำหนด

…………………………………………

 

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อ...

Read more

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอ...

Read more

ต้อนรับฮารีรายอ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

มอบรางวัลแก่ จนท ที่ทำงานดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเม...

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันนี้(3 พฤษภาคม 2564) เทศบาลเมื...

Read more

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิ...

Read more

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form