Top Manu

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

010052
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
184
79
432
8773
1621
4391
10052

Your IP: 18.208.126.130
2020-07-14 23:51

เทศบาลเมืองนราธิวาส

สถานธนานุบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ย

       ด้วยสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มาใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID – 19) สถานการณ์ภัยแล้ง  และผู้ที่มีรายได้น้อยช่วงเปิดภาคเรียน  โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำดังนี้

  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125   บาทต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
  2. ผ่อนผันยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำโดยขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำออกไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน) 

     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน2563 – 30มิถุนายน  2563  โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานธนานุบาลทุกวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.00 – 16.00 น.     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-511141 

 

  

 

แลนด์มาร์ค…

หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ...

Read more

นายกฯมอบถุ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิ...

Read more

ลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวา...

Read more

...

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกทำการประเมินผ...

Read more

...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชกา...

Read more

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ท...

Read more