เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก

           -  เดือนมีนาคม 2566

           -  เดือนกุมภาพันธ์ 2566

           -  เดือนมกราคม 2566

           -  เดือนธันวาคม 2565

           -  เดือนพฤศจิกายน 2565

           -  เดือนตุลาคม 2565

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form