เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

.........................

          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับคณะสงฆ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ผลการประกวดปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา

 

..........................................

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form