เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

Login Form

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เขื่อนท่าพระยาสาย

          ท่าพระยาสาย เป็นสันเขื่อนมีความยาว ประมาณ ๖๐๐ เมตร ตั้งอยู่ริมแม่นำ้บางนราอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) มีบรรยากาศที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของพลับพลาที่ประทับ มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว บริเวณรอบๆเป็นลานคอนกรีต ลักษณะเป็นขั้นบันไดสำหรับนั่งชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงามของแม่น้ำบางนราสลับด้วยแนวทิวสนและภูเขาตันหยง ที่ผ่านมาได้มีการขุดดินขึ้นมาถมป่าชายเลนไปจนถึงบาเละฮิเล ถ้ามองไปยังฝั่งตรงข้าม จะเห็นเขาตันหยงเด่นสง่ารับกับท้องน้ำแม่น้ำบางนรา เนื่องจากในอดีตท่าเทียบเรือพระยาสายเคยเป็นที่รับเสด็จ - ส่งเสด็จ พระยาสายบุรี ชาวบางนราจึงเรียกท่าเรือนี้ว่า "กาแลรายอสาย" หรือ ท่าพระยาสายภายหลังบริเวณท่าพระยาสายถูกนำ้กัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพังจากกรมโยธาธิการในวงเงิน 24 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2534 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2536 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนท่าพระยาสายก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายยามเช้าของชาวเมืองนราธิวาส ที่สำคัญ ยังเป็นจุดชมการแข่งขันเรือกอและและเรือยาวประจำปีในงานของดีเมืองนราช่วงเดือนกันยายนของทุกปีคือบริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่นำ้บางนราที่ทอดยาวไปถึงปากน้ำบางนรา