เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

องค์พระพิฆเนศ

 เป็นประติมากรรมปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 16 เมตร 4 กร ลักษณะเทวรูปประทับนั่ง สวมศิลาภรณ์หรือมงกุฎ ประดับโมเสดแก้วหลากสี งวงเยื้องไปทางขวาและกลับเวียนมาทางซ้ายขององค์ มีงูแผ่พังพานอยู่ใต้พระถันด้านซ้ายประดับด้วยหินสีธรรมชาติ พระหัตถ์ซ้ายล่างถือชามขนมโมทกะ รูปแบบพัสตราภรณ์ใช้ลักษณะนุ่งแบบอินเดีย รูปแบบถนิมพิมพาภรณ์ใช้แบบไทย นอกจากนี้ภายในเทวสถานยังมีหนุมานและวิหารไสบาบาประชาชนในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form