เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

 

     

          มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณหัวถนนพิชัยบำรุง เชิงสะพานปรีดา ใกล้กับหาดนราทัศน์ อำเภอนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเพื่อเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจำนวนมากได้ไปรวมกันทำละหมาด

          โดยเดิมที่มัสยิดกลางนราธิวาสตั้งที่ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 2 กิโลเมตร ทำการสร้างเมื่อ พ.ศ.2424 สร้างด้วยเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรและรวมกับเงินศรัทธาของประชาชนซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21 ล้าน 3 แสนบาท แต่เนื่องจากสถานที่เมื่อสร้างเสร็จมีความคับแคบจึงได้มีการซื้อที่ดินและสร้างในที่ดินใหม่ตรงหัวถนนพิชิตบำรุง เชิงสะพานปรีดาใกล้กับหาดนราทัศน์ เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 22,621,113.75 บาท

          ความสำคัญต่อชุมชน..มัสยิดเป็นสถานที่ทำละหมาด 5 เวลา ของอิสลามมิกชน โดยเฉพาะวันศุกร์มุสลิมต้องไปละหมาดที่มัสยิด การไปละหมาดที่มัสยิดนอกจากจะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังจะได้รับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอีกด้วย

          มัสยิดเป็นที่มุสลิมใช้เป็นที่นั่งสำรวมจิตใจและทำความสงบทางใจ ซึ่งจะทำให้จิตสงบ บริสุทธิ์และเข้มแข็ง กล้าเผชิญกับชีวิตทุก ๆ ด้าน ด้วยความรอบคอบ เป็นช่วงของเวลาที่จะยึดมั่นในคำสอนของศาสดา นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคีของมุสลิม เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาอบรมในด้านวิชาการต่าง ๆ ทั้งทางศาสนาและทางโลกลักษณะทางสถาปัตยกรรมลักษณะเป็นอาคารตึก 3 ชั้น เป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังคาทำเป็นรูปโดมโดมเดีย

          ลักษณะของโดมคล้ายผลฟักทอง มีหอคอยสูงเรียกว่า มินารแปลว่า สถานที่ดูเพลิง ซึ่งจำลองมาจากกระโจมไฟหน้าเมืองอเล็กซานเดียในอียิปต์ ซึ่งต่อมาหอคอยนี้กลายเป็นที่สำหรับมุอัซซินตะโกนบอกให้มุสลิมละหมาด ลักษณะภายในเป็นห้องโถงสำหรับทำละหมาด 2 ชั้น ปูด้วยพรมสีฟ้าอ่อน มีการเขียนอักษรอาหรับเป็นลวดลายกลมเป็นวงแทนปูชนียวัตถุ ชั้นล่างเป็นห้องประชุม เส้นทางเข้าสู่มัสยิดกลางนราธิวาสจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2 กิโลเมตร เข้าสู่มัสยิดกลางนราธิวาส ถนนพิชัยบำรุง ตรงบริเวณหัวมุมถนนจะเป็นที่ตั้งมัสยิด

         

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form