เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ชวนน้อง ส่องฟ้าหาดาว

#พิธีเปิดโครงการชวนน้องส่องฟ้าหาดาว … วันนี้ (20 เมษายน 2566) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชวนน้อง ส่องฟ้าหาดาว” ณ ห้องท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ซึ่งปัจจุบันหลายๆ ประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามความน่าอัศจรรย์กระตุ้นให้เยาวชนประชาชนหันมาสนใจและเพิ่มพูนทักษะทางดาราศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้รู้จักใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย์ในสาขาต่างๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก

           -  เดือนมีนาคม 2566

           -  เดือนกุมภาพันธ์ 2566

           -  เดือนมกราคม 2566

           -  เดือนธันวาคม 2565

           -  เดือนพฤศจิกายน 2565

           -  เดือนตุลาคม 2565

หมวดหมู่รอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form