เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ (7 กุมภาพันธ์ 2563)
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินริมคลองชลประทาน (หัวสะพานยะกัง) โดยวิธีคัดเลือก (10 กันยายน 2562)
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีคัดเลือก (18 กรกฎาคม 2562)
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนโคกเคียน โดยวิธีคัดเลือก
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,600 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์ โดยวิธีคัดเลือก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สไลด์ประชาสัมพันธ์

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Login Form