เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก   
วัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส   
จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยโรงพยาบาลหมอแวเก่า   
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์  

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form