เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

รายงานการประชุมสภา

>> รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (17 พฤศจิกายน 2563)

>> รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (20 ตุลาคม 2563)

>> รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 (24 กันยายน 2563)

>> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563)

>> รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (6 สิงหาคม 2563)

>> รายงานการประชมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (24 มิถุนายน 2563)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form