เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด   

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
          - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
          - รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 

ส่วนที่ 3 งบประมาณเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          - กิจการสถานธนานุบาล ดาวน์โหลด

          - กิจการสถานีขนส่ง ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สไลด์ประชาสัมพันธ์

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Login Form