เทศบาลเมืองนราธิวาส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

ITA2566

  • O1  โครงสร้าง
  • O2  ข้อมูลผู้บริหาร
  • O3  อำนาจหน้าที่
  • O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนหน่วยงาน
  • O5  ข้อมูลติดต่อ
  • O6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
  • O8  Q&A
  • O9  Social  Network
  • O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form