เทศบาลเมืองนราธิวาส

e-GP

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

แผนการดำเนินงาน

           แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

           แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

           แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

         แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี่

ลิงค์ที่น่าสนใจ


      แบบวัดการรับรู้สำหรับบุคคลภายนอก
                        (EIT)

          

วารสารเทศบาล

Login Form