เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

ITA2566

  • O1  โครงสร้าง
  • O2  ข้อมูลผู้บริหาร
  • O3  อำนาจหน้าที่
  • O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนหน่วยงาน
  • O5  ข้อมูลติดต่อ
  • O6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
  • O8  Q&A
  • O9  Social  Network
  • O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายกฯ ลงพื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์

#นายกฯลงพื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ … วันนี้(14 พฤศจิกายน 2565) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรื้อถอนอาคารสีเขียวและการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมต้อนรับการมาเยือนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจ

หมวดหมู่รอง