เทศบาลเมืองนราธิวาส

รับมอบเครื่องปริ้นเตอร์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส รับมอบเครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ จากนายอำนาจ ตันธนวงศ์ ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

123855333_4727917337281386_3028748261639557635_n.jpg 123959094_4727918107281309_1135283633505252111_n.jpg 123977538_4727917920614661_776787934962334594_n.jpg

124040224_4727917263948060_5639013097547123349_n.jpg 124049647_4727918263947960_9016206421476100539_n.jpg 124061259_4727917507281369_1459495756018093774_n.jpg

124096497_4727918580614595_5111962892747684500_n.jpg 124133190_4727917010614752_2488090451520462794_n.jpg 124159021_4727916677281452_4644879404528268168_n.jpg

124196679_4727917093948077_1455230017926685132_n.jpg 124202518_4727917407281379_3273483938283451151_n.jpg 124237299_4727917590614694_5511144832646080904_n.jpg

124321087_4727918400614613_1701884084115365800_n.jpg 124326332_4727916407281479_6633077297452630862_n.jpg 124344316_4727916913948095_785173401249208767_n.jpg

124352187_4727917717281348_2830259387589652857_n.jpg 124352191_4727917840614669_5441385515859325518_n.jpg 124415354_4727916777281442_7703808891526021295_n.jpg

124463132_4727916467281473_1753312861288684427_n.jpg 124829387_4727918727281247_6263188989965642228_n.jpg