เทศบาลเมืองนราธิวาส

งานประเพณีลอยกระทง ปี 63

เมื่อคำ่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดธิดานพมาศ ชมกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน และลอยกระทงในแม่น้ำบางนรา นอกจากนี้ บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย ได้จัดสถานที่เป็นจุดเช็คอิน มีพี่น้องประชาชนสนใจไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก และการจัดงานครั้งนี้เทศบาลได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย อย่างเข้มงวดโดยความร่วมมือจากกำลัง 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง
ผลการประกวดกระทงใหญ่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทุ่งเกร็ง ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หจก.นราทัศน์การก่อสร้างได้รับเงินรางวัล 5,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท
ผลการประกวดนางนพมาศ
- ตำแหน่งนางนพมาศ ได้แก่ นางสาวสุชาดา จิราพัชร ได้รับเงินรางวัล 30,000บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวแพรพลอย พรหมบังเกิด ได้รับเงินรางวัล 23,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดาริน ดาราธีรกานต์ได้รับเงินรางวัล 19,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ เสาร์ทอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวรัตติยา สมหวัง ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท
- รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นางสาวสุชาดา จิราพัชรได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมสายสะพาย
- รางวัลขวัญใจชาวนรา ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ศิริรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
ผลการประกวดธิดานพมาศ
- รางวัลธิดานพมาศ ได้แก่ เด็กหญิง มนัสริน อับดุลฮามิ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วมากได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงครองขวัญ นวลศรีทองได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงอังคนันต์ ยอดเต็มได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงทิพรดา เอนกรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
122865200_4687649427974844_5296129507785888236_n.jpg 122943232_4687646447975142_8402997714306247059_n.jpg 122955838_4687648824641571_5648320646499995187_n.jpg

122964478_4687647614641692_7564922377736958044_n.jpg 122967644_4687646517975135_2681698682254682902_n.jpg 122987815_4687646097975177_7128276044442664631_n.jpg

122995653_4687645907975196_551435093171953183_n.jpg 122996635_4687649551308165_2433807869847616884_n.jpg 123004879_4687649347974852_1490678257630686652_n.jpg

123006830_4687647451308375_8562529288699909773_n.jpg 123021078_4687646567975130_5705667341598876074_n.jpg 123024474_4687649027974884_3244815999564009923_n.jpg

123026041_4687646474641806_6368747943067771214_n.jpg 123032406_4687648624641591_7036140948058169161_n.jpg 123037972_4687647321308388_8668802101677223148_n.jpg

123042279_4687917554614698_5980157789720476831_n.jpg 123047302_4687919617947825_9077122111921467627_n.jpg 123058018_4687646271308493_1835016239402517771_n.jpg

123061220_4687647337975053_7565087146195119697_n.jpg 123069114_4687646004641853_7715025718406918983_n.jpg 123071695_4687648274641626_4844051837250709141_n.jpg

123077108_4687647514641702_7732993517328575859_n.jpg 123077702_4687649201308200_8228779731059338431_n.jpg 123078207_4687646051308515_522040299415116484_n.jpg

123078251_4687645964641857_2362695672334020628_n.jpg 123093131_4687648037974983_3532371738057850758_n.jpg 123104411_4687649131308207_1238687524093619281_n.jpg

123105119_4687645614641892_1176655298910516757_n.jpg 123105707_4687645634641890_7759396596079314226_n.jpg 123243088_4687648377974949_92052362455065060_n.jpg

123250072_4687646671308453_5954426900878335925_n.jpg 123262985_4687647861308334_712049618740004248_n.jpg 123270194_4687648121308308_3206501870956392589_n.jpg

123305667_4687649681308152_6701669457442885034_n.jpg 123307959_4687648307974956_5028916431788626169_n.jpg 123326465_4687647694641684_8465560672416020265_n.jpg

123328966_4687646364641817_4954874535232711452_n.jpg 123333165_4687647724641681_4115691834166820426_n.jpg 123339103_4687646791308441_1748272791323019914_n.jpg

123348577_4687649544641499_7339521574470091611_n.jpg 123348580_4687648517974935_4318580595980564963_n.jpg 123388679_4687648497974937_8318120390484713993_n.jpg

123400453_4687648221308298_7413676058065821340_n.jpg 123434074_4687648394641614_4099081973791550546_n.jpg