เทศบาลเมืองนราธิวาส

...

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนายศักรินทร์ ทองจินดา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในระดับเทศบาลเมืองร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.นราธิวาสและคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นราธิวาส เรื่องการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

96358118_3855513571188438_2064600971144593408_n.jpg 96397935_3855513507855111_7935997367025664000_n.jpg 96752852_3855513721188423_3052134920248885248_n.jpg

97054860_3855513454521783_2919205759747096576_n.jpg 97139925_3855513607855101_1846435255485988864_n.jpg 97510064_3855515277854934_7637918562144747520_o.jpg

98018259_3855513651188430_6350441620554383360_n.jpg