เทศบาลเมืองนราธิวาส

กฎหมายและระเบียบ

e-GP

274595
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
418
405
823
270011
15838
21290
274595

Your IP: 3.236.51.151
2021-10-25 18:30

ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบาย รับฟังปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานการณ์ศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery" Plugin (v4.1.0) starts here -->

< !-- JoomlaWorks "Simple Image Gallery" Plugin (v4.1.0) ends here -->

 

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอส.วี. ประดับยนต์ มอบที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้แก่เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

1  มิถุนายน 2564) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง (ชั้น 5) สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นจะต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 6 มิติ คือ ความปลอดภัยจากกการลดการแพร่ของเชื้อโรค การเรียนรู้ การครอบคลุม สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบาย และการบริหารการเงิน โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2564 นี้

 

เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายไพซอล อ...

Read more

ผู้แทน จาก หจก.เอสวี มอบที่กดเจล

1 มิถุนายน 2564) ผู้แทนจากหจก. เอ...

Read more

ต้อนรับฮารีรายอ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

มอบรางวัลแก่ จนท ที่ทำงานดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายไพซอล ...

Read more

แต่งตั้งเลขานุการนายกฯและที่ปรึกษา

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเม...

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันนี้(3 พฤษภาคม 2564) เทศบาลเมื...

Read more

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิ...

Read more

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Login Form