ข่าวประชาสัมพันธ์
……………..

           ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้กำหนดให้บริการเทศบาลคลินิกในการดูแลรักษา
และตรวจสุขภาพ  โดยแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และการบริการด้านทันตกรรม
เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา  17.00 – 20.00  น.  เว้นวันเสาร์ , อาทิตย์  และวันหยุด
นักขัตฤกษ์  โดยเทศบาลคลินิก  ตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงเทพ  กำจัด  สาขานราธิวาส  ถนนภูผาภักดี  จังหวัดนราธิวาส  อัตราค่าบริการครั้งละ  30  บาท
             เทศบาล ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการเทศบาลคลินิกได้ในวัน  เวลา  ดังกล่าวโดยทั่วกัน

......................................