Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 17
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหะนและขนส่ง จำนวน 7 รายการโดย วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหะนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 37