Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  ได้แก่ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินฯ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส              ระยะทาง  1,800 เมตร 

สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ           พร้อมด้วยธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า บริเวณเกาะกลางถนนสุริยะประดิษฐ์ และในส่วนที่       กำลังดำเนินการ ได้แก่

1. ปรับปรุงพื้นผิวถนนและบาทวิถี ทาสีสองข้างทาง ทาสีตีเส้นถนนใหม่

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส 

3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยจะเชิญชวนจิตอาสา ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ดูแล รักษา และทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

          เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน